vineri, 6 aprilie 2012

Sistemul de invatamant Step by Step

Da, am studiat si sisteme alternative la cel traditional. Am studiat despre Waldorf acum vreo 2 ani, cand cautam gradinita pentru Alex si aveam una in sistem Waldorf aproape de serviciu. Mi s-a parut interesant, poate i s-ar fi potrivit, dar nu mai aveau locuri, deci nici n-am ajuns sa masuram prea mult variantele (respectiv valoarea adusa de variantele pe care le-am fi avut ;).

Dupa ce am "ratat" inscrierea la scoala in Otopeni, in sistem traditional, am ajuns sa studiez si sistemul Step by Step. De fapt mai citisem pareri despre el si inainte, doar ca nu m-am concentrat prea mult pe el, neavand vreo gradinita de acest tip in zonele in care am cautat :) Acum, aveam clasa in sistem step by step pe langa clasa in sistem traditional la scoala din apropierea locului de munca, asa ca am studiat subiectul mai intens.

Am hotarat sa pun pe blog ghidul luat de pe site-ul scolii la care l-am inscris pe Alex. Sa incepem:

In primul rand, Metoda s-a consolidat si verificat in peste 30 de ani de aplicare si functioneaza in peste 26 de tari. Elaborarea metodei si licenta ei apartine Children Resource International din Washington – SUA. In Romania programul Step by Step a debutat in 1994, sub numele de Head Start, la initiativa Fundatiei Soros pentru o Societate Deschisa. Din 1995 programul a luat numele de Step by Step (“Pas cu Pas” - in limba engleza), nume de licenta pentru toate tarile din Europa de est in care se aplica.


Programul Step by Step este acreditat ca alternativă de către Ministerul Educaţiei Naţionale în conformitate cu aprobarea Consiliului pentru alternative nr 10015 din 30 mai 1995.

Principii:

- educatia se bazeaza pe achizitiile psihologiei dezvoltarii copilului si vizeaza cultivarea tuturor calitatilor potentiale ale acestuia. Cercetarile contemporane privind dezvoltarea ne spun ca persoane diferite se dezvolta in ritmuri diferite si ca exista perioade critice individualizate de dezvoltare.

- Copilul invata prin descoperire in interactiunea sa cu mediul. Interactiunea cu mediul si motivatia explorarii este cultivata de pedagog. Metodele si mijloacele de explorare si cunoastere ale copilului sunt individuale, adesea neasteptate, originale. Educatia este individualizata, copilul merge spre cunoasterea lumii inconjuratoare si identificarea comportamentelor utile, pe cai personale. Performanta intr-un domeniu de dezvoltare este in acest caz, de comparat doar cu celelalte aspecte ale dezvoltarii copilului si cu propria performanta sau abilitate anterioara, nu cu un standard extern. Comparatia cu el insusi in performantele anterioare o face atat copilul cat si pedagogul, aceasta fiind una din motivatiile descoperirii si progresului individual. In plus copilul descopera efectele si mijloacele colaborarii si negocierii cu semenii in locul unei competitii pe criterii standard impuse de adulti.

Raspunsuri la intrebari frecvent puse de parinti:

Un copil dintr-o clasa Step by Step învaţă altceva decât într-una obişnuită ?

Programa şcolară (curriculum şcolar) pentru ciclul elementar (clasa 1-4) este aceeaşi cu cea din învăţământul tradiţional. Aceasta înseamnă că deprinderile şi cunostinţele programate a fi asimilate pe parcursul acestor 4 ani sunt aceleaşi ca şi pentru învăţământul tradiţional (deprinderi de limbă şi limbaj, scrisul, cititul, deprinderi de măsurare, cele 4 operaţii aritmetice, deprinderi artistice de desen, pictură, modelaj, muzică, cunoştinţe despre natură, dezvoltare fizică, educaţie moral-civică). Deprinderi opţionale, precum limbi străine se învaţă în funcţie de posibilităţile şcolii sau ale părinţilor. Diferenţa constă în metoda de formare a acestora care derivă din principiile Step by Step.

Un copil care a fost în Step by Step se poate adapta într-o clasă obişnuită?

Experienţa ne arată că da. Capacitatea de adaptare dobândită în cadrul unei clase Step by Step îl va ajuta pe copil să depăşească şi rigorile învăţământului tradiţional. Cât priveşte asimilarile de cunoştinţe teoretice, ele sunt similare cu cele din şcoala tradiţională. 

O completare personala: din cate am inteles ar putea fi unele probleme in sensul ca un copil care a facut clasele 1-4 in sistem Step by Step e posibil sa nu stea toata ora in banca (la Step se si plimba prin clasa), sa incerce sa discute cu colegii chiar cand ar trebui sa raspunda individual (la Step se si coopereaza), sa vrea matematica in loc de geografie (la Step isi pot alege activitatea, si desi trec prin toate activitatile nu au un orar fix) etc. Cred ca totusi ca aceste diferente pot fi anticipate si explicate de parinti, iar copiii zic eu ca sunt capabili la acea varsta sa inteleaga.

Se poate continua metoda în gimnaziu ?

Mulţi părinţi care au avut copiii în clase Step by Step şi-au exprimat dorinţa de-a continua acest sistem în ciclul gimnazial. Experimental, se aplică unele principii Step by Step pentru ciclul gimazial începând din anul scolar 1999-2000. Desigur că stadiul de dezvoltare superior al copiilor şi curriculum-ul şcolar al gimmnaziului (tipul de cunoştinţe şi abilităţi programate a fi asimilate) fac ca anumite caracteristici ale clasei să fie modificate. Individualizarea şi lucrul în colaborare rămân ca principii de lucru. In locul Centrelor de activitate intervin Proiectele tematice, integrate, pluridisciplinare, iar în locul prezentărilor de sarcini – prezentările de proiect şi dezbaterile. Studiul individual se va pronunţa şi – în spiritul vârstei – se vor introduce situaţii de competiţie între grupuri sau interindividual, fără a se neglija cultivarea spiritului de colaborare, esenţial în sistemul Step by Step. Colaborarea profesorilor de specialităţi în spiritul şi atmosfera de învăţare Step by Step, organizarea materialului în acest spirit sunt în fază de experiment. Desigur, participarea părinţilor rămâne ca principiu, dar sarcinile familiei în educaţie se schimbă în conformitate cu vârsta copiilor şi cu necesităţile specifice ale dezvoltării la această vârstă.

De ce nu este încurajată concurenţa în Step by Step?

Până la 12 – 14 ani funcţiile de cunoaştere şi procesele emoţionale ale copiilor nu sunt complet dezvoltate, mature. Individualizarea prin motivare pozitivă şi învăţarea colaborarii în lucrul pe centrele de activitate ajută la formarea şi maturizarea acestor funcţii. La aceste vârste copilul nu e încă apt să înţeleagă şi să suporte competiţia fără urmări negative. Concurenţa apare şi în comparaţiile produse de evaluare în clasele Step by Step, dar numai în măsura în care copilul o poate accepta sau “digera” el însuşi. De aceea Step by Step nu creeaza explicit situaţii de competiţie.


CE ESTE DIFERIT DE INVATAMANTUL TRADITIONAL

Cum arată o clasă Step by Step ?

Intr-o clasă Step by Step nu veţi găsi bănci rigide, ci mese mobile cu scăunele de jur împrejur. Clasele sunt mochetate pentru ca anumite activităţi să se desfăşoare cu copiii aşezaţi pe podea (ceea ce place copiilor). Mesele sunt delimitate între ele de rafturi cu materiale didactice specifice unei activităţi (matematică, ştiinţe, arte, citire, construcţii, scriere), constituind astfel Centrele de activitate.

Pe pereţi veţi vedea diferite materiale care personalizează copiii (poze sau semne proprii fiecăruia, date de naştere, etc) şi care planifică – în conformitate cu alegerea fiecăruia, activităţile elevilor pe ziua sau saptamâna în curs, precum şi responsabilităţile lor. Veţi mai vedea afişate regulile clasei, care sunt stabilite şi discutate pentru a fi înţelese de comun acord. De asemenea se pot vedea, calendarul personalizat al zilelor scurse şi viitoare, cu evenimentele ce interesează (cum a fost ziua din punct de vedere al vremii, evenimente petrecute, aniversări, celebrări, serbări, termene) consemnate în dreptul fiecărei zile. Veţi mai întâlni materiale vizuale tematice, dar şi producţia copiilor din ultimele zile – rezolvarea sarcinilor tematice ale acestora. Veţi fi poate surprinşi că şi cele greşite ori neterminate sunt expuse fără a fi corectate. Vom explica mai jos – la răspunsul privind evaluarea, de ce.

In mijlocul clasei, un spaţiu cât mai larg posibil este dominat de un scaun cu inscripţia “Scaunul autorului”; este locul din care, fiecare copil îşi expune rezolvările, experienţele, ideile proprii, în faţa celorlalţi colegi, în diferite momente ale zilei de activitate. Această postură îl face pe copil responsabil în faţa celorlalţi copii, dar îi acordă fiecăruia, la momentul respectiv, atenţia şi respectul cuvenite.

De ce doi învăţători la clasă şi 8 ore de şcoală ?

S-ar părea că un orar prelungit este făcut doar pentru o uşurare a părinţilor ocupaţi. Categoric, programul zilnic al alternativei Step by Step nu este conceput pentru a uşura sarcinile părinţilor, ci pentru a facilita învăţarea. Aceasta, pentru ca fiecare copil să poată invăţa şi ajunge la înţelegerea completă a sarcinilor propuse, în ritmul şi modul propriu, personal. In plus, există o îmbinare între curiozitatea jocului şi învăţare. Activitatea de joc produce motivaţia spre descoperire a copilului, pe care Step by Step o cultivă. La mijlocul zilei copiii iau masa de prânz în comun, în cantina şcolii, sau într-un local convenabil din apropiere, lucru hotarât, organizat şi finanţat de Asociaţiile de părinţi.

Nu e prea lung programul pentru un copil atât de mic? 

Din punct de vedere psiho-fiziologic variaţiile tipurilor de activitate, îmbinarea cu jocul şi educaţia fizică, precum şi libertatea de-a lucra în ritmul propriu nu suprasolicită copiii. Copiii din clasele Step by Step mărturisesc că le place la şcoală, nu sunt obosiţi sau plictisiţi dupa 8-9 ore în şcoală. Ambianţa şi metoda îi motivează. În plus, mulţi dintre ei transferă şi în familie deprinderea de-a lucra individual şi de-a comunica deschis rezultatele, ideile, întrebările şi nedumeririle lor.

Toate achiziţiile sunt exersate sub diverse forme în centrele de activităţi, astfel încât nu există teme pentru acasă. Ceea ce e de achiziţionat se desfaşoară şi se exersează în clasă. Rostul învăţătorului este să-l ghideze şi să-l ajute să găsească în jocul său, explicaţiile şi soluţiile adecvate. Este nevoie de 8 ore pentru ca un copil să treacă prin toate Centrele de activitate. Cei doi învăţători se vor completa mai ales în ajutorul “umăr la umăr” în Centrele de activitate. Prin aceasta se realizează reducerea activităţilor “faţă în faţă” sau frontale ale învăţătorului. (Activitatea frontală nu permite ca un copil să rămâna în urmă sau să aibă un demers mental deosebit, personal. De exemplu, dacă învăţătorul predă la matematică un anume algoritm de calcul iar un copil găseşte că pentru el e mai uşor să ajungă la rezultat în alt fel, învăţătorul nu va putea exersa cu el propriul lui mod de lucru, fiind obligat, din pricina nevoii de activităţii comune cu ceilalţi copii, să refuze, să limiteze, să corecteze, demersuri care nu sunt greşite ci doar diferite, individuale, adecvate minţii şi temperamentului respectivului copil.

Există şi activităţi educative complementare pentru timpul liber (sfârşit de săptămână, vacanţe) pe care părinţii le pot susţine.

Nu se pun note - Cum se face evaluarea copilului ?

a.-Copilul îşi prezintă, din scaunul autorului, rezolvările sarcinilor la fiecare centru de activitate, precum şi orice rezultat al activitaţii sale extraşcolare (la întâlnirea de dimineaţă). Completările, întrebările, înţelesurile celorlalţi şi întrebările conducătoare ale învăţătorului îl vor face să-şi înteleagă corectitudinea sau incorectitudinea demersului, fără să fie notat, clasificat.

b.-Lucrările cu rezolvările sarcinilor, ale tuturor copiilor sunt expuse în clasă. Există – fără a fi stigmatizantă – posibilitatea de comparare cu ceilalţi, de reflexie, de înţelegere şi de corectare a demersurilor mentale neadecvate sau slab conturate. In timp, mapa cu lucrari a fiecarui copil – cuprinzând lucrări datate şi comentate - devine oglinda progresului acestuia faţă de el însuşi. Evaluarea privind chiar conţinutul lucrărilor, el însusi, educatorii şi alţii pot constata progresele şi slabiciunile sale. A le depaşi pe cele din urmă nu este decât o chestiune de motivaţie, de-a se simţi bine în contextul de învăţare, curiozitatea proprie copilului fiind suficienta pentru progres.

c.-Invăţătorii au un caiet de evaluare, în care demersurile de progres pe fiecare proces de cunoastere sunt înregistrate descriptiv, la câteva zile de observare a fiecărui copil . A constata că un copil face operaţii de adunare cu două cifre (trecere peste zece) în mod constant şi bine la o anume dată, este oricum o evaluare mai consistentă, are o semnificaţie clara, decât o nota de 4, 7, sau 10, ori un calificativ cu litere, golit de semnificaţii de conţinut.

Părinţii au astfel posibilitatea de-aşi evalua copiii în mai multe moduri: Participând la clasă şi constatând eficienţa în rezolvarea sarcinilor de un anume tip, răsfoind mapa personală a copilului - unde găseşte evoluţia în timp a rezultatelor sarcinilor copilului, sau urmărind caietul de evaluare al învaţătorilor. In plus o discuţie deschisă despre progrese şi dificultăţi, despre unde se poate insista acasă şi cum se poate face aceasta, astfel încât să nu ducă la confuzii în mintea şi sufletul copilului este de recomandat. (Evitarea situaţiilor de tip "una mi se cere acasă şi alta la şcoală!").

Cum arată o zi în clasa Step by Step ?

Dimineaţa copiii sosesc la şcoală. Unul dintre învăţători îi primeşte, copiii îşi pregătesc ţinuta confortabilă (sau se şi descalţă, şi încalţă pantofi lejeri, ori rămân în ciorapi, clasa fiind prevazută cu mochetă). Să nu vă surprinda ca adesea copiii stau pe jos în spaţiul comun, în cerc.

Programului propriu zis începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ care porneşte cu prezentarea AGENDEI ZILEI. Ea reprezintă planificarea activitaţilor zilei de azi. Au loc întrebări şi precizări până când se constată că planul de activităţi a fost însuşit şi acceptat. Un alt moment este calendarul zilei de azi. Precizarea zilei, a datei, a evenimentelor sociale şi personale legate de ziua de azi, inclusiv aspectul vremii, comentariile şi întrebarile.

Urmează apoi MESAJUL ZILEI – un mesaj conceput de învăţător pentru a introduce cunostinţele sau deprinderile noi de achiziţionat şi de prelucrat pe Centre de activităţi. Mesajul dă prilejul de introducere – de dorit interactiv – a noţiunilor noi şi reamintirea celor anterioare necesare introducerii celor noi, prin dirijarea întrebărilor şi abilităţilor copiilor.

Un alt moment important este acela al NOUTĂŢILOR. Copii se înscriu, îndeobşte prin scrierea numelor lor pe şevaletul de prezentare, pentru a comunica celorlalţi noutăţile sau experienţele personale deosebite. (De la ce i s-a întimplat ieri, la ce a visat, ori ce a citit nou, ce experienţe de cunoaştere ori emoţionale a avut, orice este posibil). Noutaţile sunt comunicate celorlalţi din “Scaunul Autorului”, unde copilul va fi valorizat, dar va avea şi responsabilitatea comunicării, întrucât urmează întrebările şi comentariile colegilor.

Când aceste lucruri au fost valorificate se trece la lucrul pe CENTRE DE ACTIVITATE. Pe masa fiecarui centru sunt scrise activitaţile tematice specifice. După alegerea centrelor de activitate, preferenţial, dar şi prin implinirea unor reguli usor de înţeles şi de respectat, copiii işi citesc activitaţile de urmat. Fiecare centru are pregatite pe masă sarcinile, specifice pentru scriere, citire, stiinţe, arte, construcţii sau matematică. Concepute de învăţător pentru a exersa abilitaţile de dobândit sau combinarea lor cu altele asimilate, sarcinile sunt progresive, astfel încât să permită tuturor să-şi poată rezolva sarcinile în ritmul şi la nivelul său. Când învăţătorii s-au convins că sarcinile au fost înţelese de către toţi copiii, ei devin colaboratori ai demersurilor de cunoaştere ale fiecaruia. Dupa un timp, necesar celor mai mulţi să împlineasca o parte din sarcini (să-şi exerseze abilitaţile specifice) se face o evaluare. Fiecare grup – şi fiecare individ – prezintă în faţa celorlalţi rezolvarea sarcinilor la centrul respectiv. Este un moment al EVALUARII – la care iau parte colegii, cu întrebări, sugestii, etc. dar şi învăţătorul. Lucrarile care s-au efectuat sunt afişate în clasă; câteva zile ele reprezintă prilej de comparaţie şi oglindire a demersurilor mintale, a deprinderilor şi dexterităţilor achiziţionate la acel moment.

Ulterior ele trec în MAPA CU LUCRĂRI a fiecarui copil, care se păstrează în clasă şi este la îndemâna copilului sau părintelui. La un moment dat, dupa câteva rotaţii şi evaluări, se ia masa de prânz, dupa care continuă lucrul pe centre de activitate. Activitaţile tematice sunt legate de lumea înconjuratoare şi pe cât posibil integrate.

(exemplu: la piata. Piata poate constitui obiectul unei vizite şi observaţii. Observarea poate fi subiect de povestire, orala sau scrisă, pretext de evaluare şi masurare a cantitaţilor, de cunoastere a schimbului, evaluarea şi manipularea banilor, calcul aritmetic, construcţii, reprezentare grafica sau modelaj. Interesul pe care il poate suscita este individual –unul vede florile, pe altul il intereseaza mecanismul cântaririi sau altul poate fi atras de cresterea legumelor şi asa mai departe.)

Centrele de activitate sunt folosite adecvat pentru a susţine interesul pentru rezolvarea unor activitaţi specifice (scriere, citire, înţelegerea stiinţifica, exprimarea prin mijloace artistice, etc.) şi pentru dobândirea ori consolidarea de abilitaţi specifice.

Pe un adult trecut prin şcoala tradiţională îl vor surprinde probabil unele lucruri, cum ar fi cererea de ajutor de la colegi la efectuarea sarcinilor. Lucrul în grup, copiatul chiar, nu este strict descurajat. Un copil care “copiază” o temă liberă de la colegul lui, o va face în stil propriu, işi va exersa capacităţile proprii de lucru şi va adauga desigur ceva personal. Interdicţia copiatului sau a temei colective ar bloca mai mult tendinta copilului de-a descoperi tainele sarcinii. Colaborarea este cultivată în locul concurenţei.

(In cărţile ilustrate pe care copiii dintr-o clasă Step by Step le-au facut, mulţi au rugat pe colegii mai iscusiţi sau pe părinţi să-i ajute la ilustraţii; majoritatea acestora au menţionat însă autorul desenelor, neincercând să ascunda. Un spirit de concurenţă şi individualism cultivat, cu copierea prohibită ar fi făcut ca "fraudele” să nu fi fost recunoscute. Pentru o rezolvare bună a sarcinii copiii au recurs la soluţia colaborării).

Datorită activităţii pe centre, colaborării şi nevoii de comunicare, în clasa Step by Step nu este şi nici nu se cere o linişte “să se auda musca”. Este un zumzăit uşor, un zgomot de activitate continuu.

Egalitatea cu adulţii, critica acestora în limitele civilizate este încurajată. (O învăţătore povesteste cum la sfarşitul orelor un copil constată că ş-ia rătăcit capacul de la stilou. Învăţătoarea îi îndeamnă pe colegi să-l caute, ea însăşi desfăcând penarul copilului în cauză. In acest moment copilul, supărat, o atenţionează că îi caută în penarul propriu, fără a-i fi cerut voie; regulă morală discutată anterior. Învăţătoarea e uşor derutată, dar se vede pusă în situaţia de a-i cere iertare copilului, înainte de-a justifica graba sau neatenţia privind gestului ei.)

S-ar putea să vedeţi copii ca scriu sau lucreaza pe jos, ori în diferite poziţii ciudate, care le sunt lor confortabile. Modul de lucru neortodox (scris, desenat) este admis, cu condiţia de-a nu duce la vicii posturale.

S-ar putea să observaţi că exista lucrări expuse cu greşeli, fără a fi corectate. Ele au fost supuse discuţiei, întrebărilor celor din jur, dar nu corectate imediat de către învăţător. Corecţia trebuie să apară întâi în mintea copilului şi el va ajunge să nu mai facă greseala, prin propriul efort de corectare.

Copiii cu diferenţe foarte mari de performanţă, colaborează în sarcini, fără ca diferenţele de ritm şi stil individual să perturbe achiziţiile. Nu există categorisiri şi ierarhizări ale copiilor.

Care sunt principiile alternativei Step by Step ?

1. Practici de educaţie care iau în considerare copilului ca întreg.

În locul unei relaţii inegale educator - copil, alternativa Step by Step consideră copilul ca pe o persoană demnă de respect, unică, şi caută să-i asigure o continuitate individuală în dezvoltare, precum şi practici de dezvoltare adecvate, specifice lui. Cooperarea şi colaborarea au drept scop verificarea demersurilor şi experienţelor individuale de descoperire a lumii şi valorizarea lor.

Step by Step caută să se asigure că orice copil achiziţionează şi dezvoltă aptitudini fizice, cognitive, emoţionale, etico-morale, artistice, teoretice, sociale şi practice pentru a participa la o societate democratică, deschisă.

2. Procesul de învăţământ este centrat pe copil, educaţia este individualizată

Predarea este orientată în funcţie de necesităţile copilului. Invăţărea se produce prin descoperire individuală, acceptându-se şi încurajându-se moduri personale de-a înainta în formarea deprinderilor şi în cunoaştere (exemple: scrisul cu mâna stângă, moduri individuale de exprimare şi cunoaştere, încurajarea experimentelor de descoperire, etc.)

Invăţărea se face în ritmul propriu al copilului. Comparând sistemul de lucru tradiţional cu producţia pe o banda rulantă, fiecare copil este obligat să lucreze în viteza impusă de bandă. Ea poate corespunde vitezei de lucru a unora, dar poate fi prea rapidă pentru unii, ori prea lentă şi plictisitoare pentru alţii, mai iuţi. In plus, fiecare din executanţi va trebui să facă doar o acţiune limitată şi standardizată, neputând inventa, învaţa sau înţelege în stil propriu. Când e vorba de viteza de dezvoltare a copiilor este esenţială respectarea stadiului individual al dezvoltării fiecarui copil al atenţiei de care e capabil fiecare copil pentru achiziţia corectă, şi înţelegerea completă a sarcinilor şi a modalitaţilor de rezolvare a lor. In alternativa Step by Step individualizarea este facilitată şi de organizarea clasei pe centre de activitate. Step by Step îl încurajează pe copil să înveţe a învaţa, şi a înţelege. In caz contrar cei mai mulţi copii vor renunţa să înţeleagă o acţiune impusă, acceptând doar să o reproducă.

3. Învăţărea este organizată pe Centre de activitate

Organizarea clasei Step by Step este un element esenţial în individualizarea educaţiei. Aici copiii învaţă în Centre de activitate. Acestea sunt zone delimitate ale clasei, dotate cu material didactic specific unei activităţi, în care un numar mic de copii se confruntă, individual sau în grup, cu sarcini adecvate nivelului lor de dezvoltare. O clasă conţine obligatoriu: un Centru de citire, un Centru de scriere, un Centru de ştiinţă, un Centru de matematică, un Centru de artă şi un Centru de construcţii. Centre facultative pot fi imaginate de învăţător.

Ce aduce această organizare ? In primul rând educatorul nu mai stă faţă în faţă cu copilul - poziţie de confruntare, inegală, ci umăr la umăr - poziţie de colaborare, egală, în care educatorul, sugerează, şi întăreşte motivaţia pozitivă de descoperire a copilului, consolidându-i demersul mintal propriu. In plus, în Centrele de activitate se realizează colaborarea şi comunicarea cu colegii în realizarea unor sarcini comune, sămânţa lucrului în proiecte colective de mai târziu.

Dacă procesele individualizate se desfaşoară pe Centre de activitate împărtăşirea şi confruntarea nu lipsesc. Există în clase un spaţiu de întâlnire, pentru comunicare în grup, fără spaţii sau bănci rigide, aranjare care facilitează coeziunea membrilor grupului. Aici e locul împărtăşirii experienţelor, al planificării activităţilor la începutul zilei, al evaluării sarcinilor, al concluziilor şi al stabilirii în comun a regulilor şi responsabilitaţilor. Există aici un “Scaun al Autorului” pe care fiecare copil devine personajul principal, locul de unde îşi prezintă ideile, rezultatele şi se supune confruntării cu ceilalţi, observaţiilor şi sugestiilor lor critice.

4. Participarea părinţilor la educaţia copilului

Şcoala tradiţională desparte principial educaţia şcolară de cea din familie. În mod tradiţional părinţii erau solicitaţi doar la susţinerea materială şi administrativă a clasei sau şcolii. Şcoala îşi rezervă dictatul asupra metodelor de educaţie teoretică, părinţii fiind simpli supraveghetori ai îndeplinirii lecţiilor. Pe de altă parte educaţia morală şi a comportamentelor este atribuita familiei. Se comunică doar rezultatele unor evaluari - adesea din perspectivă unilaterală.

Step by Step consideră părinţii ca primii învăţători ai copilului, parte din procesul de învăţământ. Părinţii sunt invitaţi să participe efectiv la clasă, la procesul de educaţie, bineînţeles sub auspiciile unei colaborări cu învăţătorul. Prezenţa unui părinte în clasă este un fapt firesc, nici festiv, nici perturbator. Poziţia “umăr la umăr” a educatorului cu copilul în centrele de activitate facilitează această participare. Lecţiile tematice unde un părinte poate aduce mai viu elemente din sfera lui de activitate îl pot transforma în personaj principal în educaţie. În comunicarea cu educatorul în clasă, se nuanţează specificul în dezvoltare al fiecărui copil, se gasesc modalitaţi de cultivare a unor abilităţi în familie pentru a completa sau suplimenta procesul educativ. Aceasta comunicare duce la reducerea presiunilor conflictuale asupra copilului, dându-i o mai mare libertate în dezvoltare. Comunicarea copilului cu adulţii devine mai uşoară, el se exprimă mai liber devenind astfel mai transparent pentru părinţi.

In multe şcoli şi grădiniţe Step by Step există o sală a părinţilor, în care aceştia îşi împărtăşesc experienţele de părinţi. Comunicarea şi legătura socială sporeşte integrarea familiei şi a copilului în comunitate.

CEDP a încurajat formarea Asociaţiilor pentru părinţi Step by Step. Multe din acestea sunt înregistrate ca persoane juridice, altele sunt în acest demers. CEDP oferă asistenţă acestor asociaţii. Au fost organizate mai multe întâlniri cu reprezentanţii părinţilor din grădiniţele şi şcolile cu clase/grupe Step by Step din toată ţara, pentru schimburi de experienţe între acesti părinţi.
CEDP a dezvoltat un centru de consiliere pentru părinţi –“Calypso” - în Bucuresti.

5. Formarea continuă şi ajutorul tehnic pentru învăţători, educatori şi autorităţi educative (directori, inspectori şcolari)

Principiile şi teoria dezvoltării copilului au nevoie de un repertoriu de tehnici şi de o mentalitate specifică pentru a stimula dezvoltarea individualizată şi pentru a putea evalua demersurile de dezvoltare ale fiecărui copil. De aceea CEDP oferă periodic sesiuni de formare şi perfecţionare pentru cei implicaţi în acest proces: în primul rând educatoriilor, dar şi directorilor, inspectorilor şi părinţilor.

CEDP acordă asisţenţă tehnică permanentă şcolilor, învăţătorilor şi părinţilor din alternativa Step by Step.

DACĂ AŢI ALES STEP BY STEP PENTRU COPILUL DUMNEAVOASTRĂ:

Luaţi cunoştinţă de regulile clasei şi întăriţi-le şi în familie.

Întăriţi disciplina de dialog şi de relaţie. O regulă se stabileşte de către două sau mai multe persoane cu aceleaşi drepturi de manifestare, în consens. Nu puterea brută, nici majoritatea pur şi simplu hotărăsc, decât atunci când nu putem comunica direct pentru a face un compromis, a ajunge la un consens. O regula odată stabilită, încălcarea ei duce la consecinţe negative. Încurajaţi respectarea regulilor. Fiţi transparenţi. Dar nu uitaţi: respectaţi şi Dv. regulile în raport cu copilul !

Încurajaţi iniţiativele pentru descoperire, chiar pe cele despre care ştiţi că sunt nefructuoase, ori diferite de cele ştiute (nu opriţi, nu corectaţi, nu criticaţi). Încurajaţi comportamentele pozitive si efortul, chiar dacă rezultatul nu e cel corect, aşteptat; îndrumaţi copilul fără a impune; explicaţi interdicţia şi aplicaţi-o doar în caz de pericol evident.

Găsiţi situaţii motivatoare în care copilul să poata să-şi îmbunătăţească abilităţile acolo unde este mai slab; Constrângerea, impunerea îl fac să se simtă inferior. Nu uitaţi, copilul dv. este în atmosfera unei clase în care ceilalţi nu sunt criticaţi; astfel se va simţi persecutat, inferior celorlalţi.

Încurajaţi acasă cele învăţate la şcoală. De ex: încurajaţi-l să numere produsele cumpărate, să calculeze cheltuielile şi restul, să scrie liste de activităţi de week-end, comentaţi împreună cele văzute – evenimente, spectacole, filme, programe TV, etc.

În final, dar poate cel mai important: colaboraţi cu învăţătorii pentru a vă cunoaşte copilul şi pentru a nu produce confuzii în sufletul şi mintea copilului dv. Încercaţi să-i cunoaşteţi si pe ceilalti părinţi; poate au soluţii pentru o mai bună conlucrare cu copilul.

O invitaţie la responsabilitate

Cu toate că stilul de lucru într-o clasă Step by Step pare mai tolerant, având în centru motivarea copilului pentru descoperire, cultivarea responsabilităţii personale şi a capacităţii de-a decide în cunoştinţă de cauză între mai multe alternative ocupă un loc central în educaţie. Alternativa Step by Step nu e mai bună sau mai rea decât o altă metodologie de învăţare, fie ea tradiţională sau o altă alternativă. O prezentare, o vizită într-o clasă, vă vor ajuta să decideţi. A cerceta şi a alege singur este însăşi un principiu cultivat de metodologia alternativă Step by Step. Vă cerem si D-voastră, parinţilor acelaşi lucru.

Încercăm să vă împărtăşim un gând. Nu aspirăm să devenim unica, singura alternativă. În spiritul deschiderii sociale, încercăm să fim doar o alternativă pentru copilul Dumneavoastră.


Bineinteles, teoria suna bine, revin cu impresii dupa ce incepe efectiv scoala :)

Bafta tuturor viitorilor scolarei! :)

24 de comentarii:

 1. Daca s-a postat msajul anterior imi cer scuze anticipat ca il repet.
  Repet,toate bune si frumoase in teorie cum e realitatea?
  Ati mers pana la capat cu Step By Step?Clasa zero sau clasa I?
  Sunt interesata ,copilul meu cel mare v-a merge din toamna lui 2013 la scoala.
  Cu multumiri anticipate,
  Daniela Manolescu,Galati.

  RăspundețiȘtergere
 2. Da, am mers pana la capat (sau na, cat se poate numi "capat" ziua de azi) - Alex e inscris intr-o clasa pregatitoare Step By Step, si pana una-alta suntem multumiti. Am explicat intr-o alta postare cum s-a organizat scoala pentru clasa pregatitoare. De asemenea, Alex se impaca foarte bine cu ambele doamne invatatoare, ceea ce, zic eu, este poate cel mai important lucru la acest nivel :)

  Daca va mai pot ajuta cu ceva, va rog sa imi spuneti :) Si multa bafta in alegerea scolii/clasei pentru copil :)

  Diana.

  RăspundețiȘtergere
 3. Buna ziua,

  Multumesc din suflet pentru informatiile documentate si bine structurate despre step by step. Caut de cateva zile informatii despre acest sistem incercand sa evaluez daca i se potriveste fiului meu cel mare care intra la pregatitoare in aceasta toamna.
  Multumesc tare mult, sunt multe informatii, simt nevoia sa mi le asez si vreau sa va cer permisiunea sa revin cu intrebari in caz ca o sa am nevoie de lamuriri.

  Multumesc mult si succes!
  Cu drag, Cristina Scripcaru, Bucuresti

  RăspundețiȘtergere
 4. Buna ziua,
  Sunt pt prima data la o scoala STEP BY STEP si caut cu disperare informatii despre cum trebuie realizata o planificare pt clasa PREGATITOARE.
  Multumesc pt intelegere

  RăspundețiȘtergere
 5. Multumim pentru informatii. In sfarsit, ceva concret!

  RăspundețiȘtergere
 6. Buna ziua
  Informatii despre unitatile de invatamant de stat din Bucuresti cu clasa zero in sistem step-by-step, unde am putea gasi?
  Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 7. Buna ziua! Copilul meu a facut o gradinita in sistem step by step, acum este la o scoala in acelasi sistem. Am avut emotii, dar acum ne dam seama ca alegerea a fost corecta. Acum
  exista alternativa, si ma bucur ca noi am
  ales-o. Pana la urma depinde ce vrea fiecare
  pentru copilul lui. Noi vrem sa il pregatim
  pentru o lume noua, moderna, sa fie deschis
  si sa se adapteze usor. Succes tuturor!

  RăspundețiȘtergere
 8. buna ziua. toate bune si frumoase (apropo, multumesc pentru detalierea informatiilor, sunt foarte bine centralizate) dar unde gasim scoli care sa aiba incepand cu clasa 0 acest sistem de invatamant step by step? pe site nu gasesti aceste informatii. sunt din sectorul 2 zona Mosilor si incepem in toamna urmatoare clasa 0... multumesc

  RăspundețiȘtergere
 9. inspectoratul va poate pune la dispozitie o lista cu scolile pe sectoare, care au clase 0 si in ce sistem (traditional, waldorf sau step by step).

  RăspundețiȘtergere
 10. Eu am 20 de ani acum si am terminat clasele 1-4 in programul step by step, intrand in clasa intai in 2001. Dupa ce fratele meu a terminat clasele 1-4 in sistemul traditional si vedeam ce viata usoara are, sa fie acasa la ora 12, mi-am dat seama ca poate eu am fost cam incarcata. Intr-adevar, ce e in teorie, se cam intampla si imi realitate. Acum , ca am citit acest articol imi reamintesc cum arata sala de clasa si cum se desfasura ziua. Regasesc totul.. de la scaunul autorului, pana la cerintele de la centru plus "munca suplimentara" pentru cei ce terminau mai repede.
  Acum sunt la facultate si pot spune ca step-by-step m-a invatat sa fiu muncitoare, dar , cateodata pentru un copil, poate fi destul de obositor faptul ca stai 8 ore la scoala. Chiar daca aici scrie ca scoala se imbina cu joaca, e totusi scoala, nu gradinita, deci nu atat de multa joaca pe cat s-ar crede. Imi aduc aminte ca pana la ora 12:30 (parca!!?) cand aveam pauza de masa, terminam activitatea pe centre, adica vreo 4 materii, iar dupa masa faceam dictari, exercitii suplimentare, terminam ce nu reuseam pana la 12.. deci nu ne jucam. Si una peste alta, mai aveam si teme de casa (care, in teorie, lipsesc) .. deci la sfarsitul zilei, eram destul de obosita.
  Conteaza si cat de repede se poate adapta o invatatoare la acest sistem, invatatoarele mele, de ex, au predat 30 de ani in stil traditional , dar pot spune ca s-au adaptat destul de bine, atata ca ne cereau destul de mult si erau severe. imi aduc aminte ca parintii mei au vrut s ama retraga, in clasa a2a, intr-o clasa traditionala, dar invatatoare le-au garantat ca voi iesi bine din aceast "ecuatie".. si asa a fost. Sunt multumita de performantele si evolutia mea.

  RăspundețiȘtergere
 11. Buna ziua. Va rog sa ma lamuriti in legatura cu dotarea claselor step by step. Copilul meu este inscris la aceasta alternativa si ni s-a cerut parintilor sa achizitionam lucrurile din lista individuala dar si o lista comuna a clasei. Lista individuala cuprinde pe langa obiectele de igiena personala, penar, bloc desen, carte de colorat cu povesti, donarea unui joc sau jucarie. Lista comuna cuprinde jocuri lego, cuburi lemn, acuarela.... Clasa este dotata cu mobilier specific si material didactic si jucarii de la fostele clase pregatitoare traditionale-in rest nimic. Va multumesc anticipat.

  RăspundețiȘtergere
 12. E bine ca vi s-a cerut numai atât,noi am cumpărat laptop și imprimantă,am dat bani pt.rechizite,iar clasă este sub orice critică.Mai toți copii au ajuns acasă cu pantalonii rupți de la cuiele din scaunele.Dezamăgire totală!

  RăspundețiȘtergere
 13. E bine ca vi s-a cerut numai atât,noi am cumpărat laptop și imprimantă,am dat bani pt.rechizite,iar clasă este sub orice critică.Mai toți copii au ajuns acasă cu pantalonii rupți de la cuiele din scaunele.Dezamăgire totală!

  RăspundețiȘtergere
 14. Are cineva copilul la scoala 36 "Ionel Teodoreanu" din bucuresti ? M-ar interesa pareri ! Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 15. Buna ziua,

  Si eu sunt derutata la acest moment in ce priveste alegerea dintre step by step si varianta traditionala intrucat se apropie inscrierea in clasa "0". Cunoaste cineva opinii obiective de la clase step by step, si mai exact care a fost pregatirea si desfasurarea aceasta din Scoala nr. 55 - Sos Industriilor sector 3? VA MULTUMESC !

  RăspundețiȘtergere
 16. Bună ziua,
  știe cineva câte ceva despre școala nr. 5 din Bucuresti, sector 1, mă interesează sistemul step by step de la ei.
  Vă mulțumesc!


  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si pe mine ma intereseaza Scoala nr.5. Ati aflat ceva despre acesta scoala, in special despre predarea in sistem step by step? Multumesc.

   Ștergere
 17. Buna ziua, imi puteti spune daca in sectorul 2 exista o gradinita spet-by step, de stat, sau in caz ca de stat nu exista , imi puteti recomanda una privata?
  Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 18. Bună ziua, aveți cumva informații despre școlile step din București? Caut una în sectorul 2 sau 3. Mulțumesc!

  RăspundețiȘtergere
 19. Buna ziua, fetita mea va incepe clasa 0 in toamna ce urmeaza si ma interesa sa aflu mai multe pareri, recomandari din partea celor care deja urmeaza cursurile in sistem step by step. Am consultat lista de pe siteul ISMB-ului dar nu se regasesc decat 3 scoli care predau in acest sistem.

  RăspundețiȘtergere
 20. Buna ziua!
  Ma bucur mult sa vad comentariul fetei care a parcurs aceasta scoala. Eu am doi baietei gemeni si as fi tentata sa ii dau la acest sistem. Vad ca ati scris articolul cu ceva ani in urma. Cum este acum dupa atatia ani? Ce a facut copilul a trecut la gimnaziu?

  RăspundețiȘtergere
 21. Buna ziua,
  Copilul meu a terminat grădinița in sistem step-by-step, iar acum este la clasa pregătitoare in sistemul tradițional. Din păcate, scoala la care este înscris nu are suficient spațiu și din acest motiv învață in ture ( in sem 2, încep la 11 și termina la 14...). In plus sunt foarte mulți in clasa (35 copii, iar clasele sunt extrem de mici, abia având loc sa iasă din banca). Iar cea mai mare nemulțumire o avem din pricina faptului ca cele 4 materii se desfășoară in 3 ore ( acestea incluzând și pauzele.... de câte 5 minute), iar din acest motiv copiii lucrează fise la foc intens neavand timp pentru a se împrieteni, a se juca, practic pentru nimic in afara acelor fise. Așa ca am hotărât sa îl mutam. Avem in vedere scoala nr. 5 - in sistem tradițional sau chiar step-by-step. As fi recunoscătoare dacă mi-ați putea oferi detalii recente despre aceasta scoala.
  Va mulțumesc.

  RăspundețiȘtergere
 22. Si noi suntem interesati de acest sistem alternativ si in zona noastra am descoperit scoala 55 care are clase Step by Step. Are cineva experienta cu aceasta scoala?

  RăspundețiȘtergere